Statement on Emergency Response to Haiti - Bill & Melinda Gates Foundation